Leuanveto kulmiin myötäotteella

Ota hartioita leveämpi myötäote tangosta ja laskeudu käsien varaan roikkumaan.

Vedä itseäsi vuoroin toisen käden puolelle yläselän sekä käsivarsien lihaksilla.

Yläasennossa kosketa leualla rystysiä varmistaaksesi riittävän liikelaajuuden.

Laskeudu hallitusti alas ja anna vartalon ojentua samanaikaisesti suoraksi. Toista liike.