Jalkojen nostot kulmaan

Roiku rekkitangossa tai puolapuissa. Nosta lonkkaa kohtisuoraan sivulle kyljen lihaksia supistamalla.
Nosta vuorotellen molemmille puolille.