Syke Syke
Riku-Ville Aalto Aalto

Ota yhteyttä
Valmentajahaku

Riku-Ville Aalto
Aalto Tee mitä tykkäät

riku.aalto1@trainer4you.fi
0503494099
OULU

Valmentajana yrityksessä:
DOIT

Ota valmentajaan yhteyttä


koulutukset ja luennot
Alueena koko suomi