Lateraalinen siirtymä ja kalllistuma

LATERAALINEN SIIRTYMINEN

Lateraalisella siirtymisellä tarkoitetaan lantion siirtymistä sivuttaissuunnassa suhteessa vartalon keskilinjaan. Lateraalinen siirtymä on havaittavissa ryhtiä etenkin edestä tai takaa tarkastellessa. Lateraalista siirtymistä tapahtuu pääasiassa lonkan ja reiden loitontajalihasten antaessa periksi syystä tai toisesta. Lateraalinen siirtyminen aiheuttaa toiminnallisen häiriön ennen kaikkea lonkkaa lähentävissä ja loitontavissa lihaksissa sekä lanneselän rakenteissa. Myös polven ja nilkan linjaukset muuttuvat siirtymisen seurauksena.

KALLISTUMA

Kallistumassa lantio pääsee putoamaan joko vasemmalle tai oikealle puolelle. Kallistuman syy voi olla toiminnallinen tai osin rakenteellinen. Esimerkiksi raajojen toiminnalliset tai rakenteelliset pituuserot voivat vaikuttaa kallistumaan. Kallistumassa ylemmän lantion puoleisen suoliluun ja kylkiluun välimatka lyhenee, jolloin lanneselän sivutaivuttajat ovat lyhentyneenä. Samalla puolella lonkan loitontajat ovat venyneenä. Näin ongelma ulottuu niin alaraajaan, lantioon kuin myös yläraajaan. 

Lähde: Treenaa vahva ja voimakas pakara, Fitra