Leuanveto

Ota hartioiden levyinen myötäote rekkitangosta ja käy roikkumaan käsien varaan.
Vedä olkapääjohtoisesti yläselän ja käsivarsien lihaksilla (hauis) itsesi niin ylös, että leukasi nousee tankolinjan yläpuolelle.
Päästä liikettä jarruttaen itsesi taas roikkumaan suorille käsille.

HUOM! Leuanveto on tehokas ylävartalon koukistajien yleisliike, joka vaatii harjoittelijalta erinomaisen voimatason. Useilta hyvin varustelluilta kuntosaleilta löytyy ns. helpotettu leuanvetolaite, jossa voidaan kuormaa lisäämällä helpottaa liikkeen suorittamista.

Vastaotteella toteutettuna leuanvetoliike aktivoi tehokkaammin hauislihaksia yläselän roolin vähentyessä.